Guide to Doing Business
in Suriname

Relevant Legislation

  • Suriname Civil Code (Burgerlijk wetboek);
  • Suriname Commercial Code (Wetboek van Koophandel);
  • Code Cooperative Associations 1944 (Wetboek Coöperatieve Verenigingen 1944);
  • Code on Foundations (Wet op Stichtingen)
  • Code on Businesses and Professions (Wet Bedrijven en Beroepen);
  • Decision on Businesses and Professions requiring a permit (Besluit vergunningsplichtige Bedrijven en Beroepen);
  • Decree on Permits for Businesses and Professions (Decreet Vergunningen Bedrijven en Beroepen);
  • Nuisance Act (Hinderwet);
  • Foreign Exchange Regulation (Deviezenregeling).